Let Them Feel Love

1,000 บาท ชุด รั้วแลกโซ่

เพื่อสนับสนุนรั้วไฟฟ้าให้ช้าง ได้ปลอดพ้นธนาการ 1 ชุด สนับสนุนได้ 20 เมตร

1,000 บาท ชุด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1 ชุด สนับสนุนัคซีน และเวชภัณฑ์ สำหรับสุนัข 10 ตัว

1,000 บาท ชุด ไมโครชิพและเวชภัณฑ์

1 ชุด สนับสนุนรัไมโครชิพ และเวชภัณฑ์ สำหรับหมี 1 ตัว